Home

Excel operators 1

Vertaling Excel functies Engels – Nederlands

Gebruik CTRL + F om een specifieke functie te zoeken. Excel in het Engels gebruiken * In de Engelstalige functies wordt geen punt gebruikt. * De argumenten worden gescheiden door een komma, bijvoorbeeld =SOM.ALS(B:B;...

Excel operators 0

Berekening operators in Excel

In excel zijn er 4 verschillende soorten operators: rekenkundig, vergelijking, tekst samenvoeging en referenties. Rekenkundig Gebruikt voor de meest gangbare wiskundige berekeningen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, het genereren van numerieke resultaten. Rekenkundige operator Betekenis Voorbeeld...

Excel functi ALS 0

De ALS functie in Excel

De ALS functie gebruiken we om een logische-test uit voeren. Afhankelijk van de de uitkomst van deze test tonen we een waarde-als-waar of een waarde-als-onwaar. De functie ALS(logische-test; [waarde-als-waar]; [waarde-als-onwaar]) De ALS functie uitgelegd De...