Theo Schipper

Excel 0

Lege rijen invoegen Excel met VBA code

Voor een excel bestand was ik op zoek naar een methode om lege rijen toe te voegen in een lange excel lijst. Met deze VBA was dat erg snel gedaan, handmatig zou dit mijn hele avond gekost hebben.

Excel operators 1

Vertaling Excel functies Engels – Nederlands

Gebruik CTRL + F om een specifieke functie te zoeken. Excel in het Engels gebruiken * In de Engelstalige functies wordt geen punt gebruikt. * De argumenten worden gescheiden door een komma, bijvoorbeeld =SOM.ALS(B:B;...

Excel operators 0

Berekening operators in Excel

In excel zijn er 4 verschillende soorten operators: rekenkundig, vergelijking, tekst samenvoeging en referenties. Rekenkundig Gebruikt voor de meest gangbare wiskundige berekeningen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, het genereren van numerieke resultaten. Rekenkundige operator Betekenis Voorbeeld...

Excel functi ALS 0

De ALS functie in Excel

De ALS functie gebruiken we om een logische-test uit voeren. Afhankelijk van de de uitkomst van deze test tonen we een waarde-als-waar of een waarde-als-onwaar. De functie ALS(logische-test; [waarde-als-waar]; [waarde-als-onwaar]) De ALS functie uitgelegd De...