Privacy en cookies: Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Voor meer informatie, onder andere over cookiebeheer, bekijk je: Cookiebeleid

DAGEN() functie in Excel

Excel DAGEN functie

Samenvatting DAGEN() functie

De excel DAGEN functie retourneert in getal het aantal dagen tussen twee datums. Met een startdatum in cel A1 en een einddatum in cel B1, zal de formule =DATUM(B1;A1) het verschil in dagen retourneren.

Vertaling

Nederlands: DAGEN()
Engels: DAYS()

Doel

Het verkrijgen van aantal dagen tussen twee datums.

Resultaat waarde

Een getal die aantal dagen verschil weergeeft.

Syntaxis

= DAGEN ( einddatum; begindatum )

Argumenten

Einddatum– De eindddatum
Begindatum– de startdatum

Gebruik van DAGEN() functie

De functie retourneert het aantal dagen tussen twee datums in getal. Met een startdatum in A1 en einddatum in A2 is de formule:

= DAGEN ( A2; A1 )

Hetzelfde resultaat behaal met de volgende formule:

= A2 - A1

Hoewel deze formule makkelijker is, kan de functie ook datums lezen zolang het herkenbaar is in een Excel formaat.

= DAGEN ("15-07-2019";"1-7-2019") // resultaat 14

De functie houdt geen rekening met een tijdswaarde die deel uitmaakt van de datum.

Opmerkingen DAGEN() functie

  • De functie expressie start met de einddatum gevold door de begindatum.
  • Het is ook mogelijk om negatieve retour waarden te verkrijgen.