Excel SOM functie

Samenvatting

De Excel SOM() functie geeft de som van de aangewezen waarden terug. SOM kan maximaal 255 individuele argumenten hanteren, waaronder afzonderlijke waarden, celverwijzingen, celbereiken.


Doel

Voeg waarden bij elkaar

Syntaxis

= SOM (nummer1; [nummer2]; [nummer3]; …)

Argumenten

nummer 1 – het eerste item om in te sommen
nummer 2 – [optioneel] Het tweede item om samen te vatten.
nummer 3 – [optioneel] Het derde item om samen te vatten.

Opmerkingen SOM() functie

  • De SOM-functie geeft de waarden als argumenten op (maximaal 255 argumenten).
  • Argumenten kunnen worden geleverd als cijfers, celreferenties, reeksen, arrays, constanten, en de resultaten van andere formules of functies.
  • Bijvoorbeeld, SOM (C1: C3) voegt alle cijfers in die van cellen C1 tot en met C3, die gelijk is aan SOM (C1, C2, C3)