Ben je het wachtwoord Excel vergeten van je excel werkblad? Dan kun je kun die met de volgende macro code opheffen. Erg handig als je het wachtwoord van je excel werkblad bent vergeten. Het is niet mogelijk om het gebruikte wachtwoord te achterhalen.

Macro Excel wachtwoord beveiliging kraken

Open het excel bestand en druk op ALT + F11. Kopieer de volgende code naar de VBA.

Sub WachtwoordKraker()
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "Wachtwoord is verwijderd"
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Sub

Ga naar het beveiligde blad waarvan je de beveiliging wilt opheffen en voer de macro uit. Deze macro werkt helaas niet in Excel 2016.

Wil je een stap voor stap uitleg: Wachtwoord Excel werkblad beveilging kraken stap voor stap!

De VBA werkt alleen voor werkbladen die zijn beveiligd, niet voor als de werkmap is beveiligd.